Domov sociálnych služieb v Stropkove. 

.
PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová

 Životopis riaditeľky 


 
 
 

 

Vízia

Byť vyhľadávaným zariadením rodinného typu

s individuálnym a láskavým prístupom ku každému prijímateľoviPoslanie

Poskytovať kvalifikovanú a kvalitnú sociálnu starostlivosť. 

Vytvárať harmonické rodinné prostredie s možnosťou zmysluplného využitia voľného času.

Rešpektovať práva a individuálne potreby všetkých prijímateľov. 

Docieliť postupnú integráciu a maximálnu spokojnosť všetkých participujúcich strán.
 

 

 

                 

 

        Srdečne Vás vítame na našej internetovej stránke, ktorá Vám umožní aspoň trochu nahliadnuť do života a prostredia v ktorom sa nachádzame, kde žijeme.

      Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu dospelej fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku. Sme koedukačné zariadenie s celoročným pobytom pre prijímateľov sociálnej služby prevažne z Prešovského samosprávneho kraja.

       Našim hlavným poslaním je vytvoriť prijímateľom sociálnej služby rodinné prostredie s možnosťou zmysluplného využitia času s cieľom  ich postupnej integrácie do spoločenského života.